OSUVA - Selaus tekijän "Jussila, Anna-Maria" mukaan

  • "Vietin hyvää hetkeä." Viihteellinen käyttäjäkokemus verkossa 

   Jussila, Anna-Maria (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena oli kuvata verkkosivustojen käyttöön liittyvää viihteellistä käyttäjäkokemusta. Tutkielmassa selvitettiin verkkosivustolla viihtymiseen vaikuttavia tekijöitä ja tarkasteltiin yhden tutkimusta varten ...
  • Yksilön suorituksen johtaminen muutostilanteessa: Case-tutkimus rahoitusalalla 

   Jussila, Anna-Maria (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Liike-elämän jatkuvien ja väistämättömien muutosten seurauksena johtamisessa ja sen tutkimuksessa on viime aikoina keskitytty vahvemmin organisaation ja siellä toimivien yksilöiden suoritukseen ja sen johtamiseen. Suorituksen ...