OSUVA - Selaus tekijän "Jurgens, Kristina" mukaan

  • Mobiilisovellukset tuomassa yhteen työnhakijaa ja rekrytoijaa 

   Jurgens, Kristina (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten mobiilisovellukset muuttavat työnhakua ja rekrytointia. Tavoitteeseen etsittiin vastausta kahden tutkimuskysymyksen avulla: millaisen viestintä- ja kohtaamiskanavan alan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.