• Yhteistilintarkastuksen valinta suomalaisissa yrityksissä 

      Jaatinen, Ulla-Kaisa (2013)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää yhteistilintarkastuksen vapaaehtoiseen valintaan vaikuttavia tekijöitä. Yhteistilintarkastuksen vapaaehtoiseen valintaan vaikuttavia tekijöitä ei ole aikaisemmin juurikaan tutkittu. ...