OSUVA - Selaus tekijän "Jaalama, Hanna" mukaan

  • Korkeakoulutuksen haasteet henkilöstöjohtamisen kentässä 

   Jaalama, Hanna (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata korkeakouluasteen henkilöstötehtäviin valmistavaa koulutusta peilaten sitä erityisesti lähitulevaisuuden henkilöstötyön vaatimiin kompetensseihin. Tutkimuksen pääongelmaan, millaisia ...