• Luottotappioiden määrään vaikuttavat tekijät 

      Jaakkola, Raimo (2007)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman tavoitteena on kehittää malli, jonka avulla voidaan ennustaa pankkien luo-tonannossa syntyneiden luottotappioiden määrää sekä lisäksi selvittää ne selittävät muuttujat, joista luottotappiot ovat riippuvaisia. ...