OSUVA - Selaus tekijän "Jaakkola, Marita" mukaan

  • Ikääntyneen työntekijän muistin huomioiminen työelämässä 

   Jaakkola, Marita (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkimus käsittelee sitä, miten 55-vuotiaat ja sitä vanhemmat ikääntyneet työntekijät kokevat muistinsa tulleen huomioiduksi työelämässä. Tutkimusaihe valikoitui aikaisempien tutkimusten vähäisyyden ja aiheen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.