OSUVA - Selaus tekijän "Jaakkola, Erika" mukaan

  • Yksityisoikeudellisten saatavien perintä 

   Jaakkola, Erika (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Luottoa myöntäessään luotonantaja ei voi tietää velallisen maksukyvyn tulevista muutoksista eikä siitä, onko velallisella aikomustakaan maksaa velkaansa takaisin. Mikäli velallinen ei suorita saatavaa eräpäivään mennessä, ...