• Yksityisoikeudellisten saatavien perintä 

      Jaakkola, Erika (2007)
      Pro gradu - tutkielma 
      Luottoa myöntäessään luotonantaja ei voi tietää velallisen maksukyvyn tulevista muutoksista eikä siitä, onko velallisella aikomustakaan maksaa velkaansa takaisin. Mikäli velallinen ei suorita saatavaa eräpäivään mennessä, ...