• Kunnan sijoitustoiminta ja sen oikeudelliset reunaehdot 

      Jaakkola, Ella-Noora (2019)
      Pro gradu - tutkielma 
      Kunnan rooli sijoittajana aiheuttaa paljon jännitteitä ja ristiriitaisuuksia. Kuntien velkaantuminen on aiheuttanut kunnille painetta etsiä uusia ratkaisuja taloutensa tasapainottamiseen, jotta kunta pystyy rahoittamaan ...