OSUVA - Selaus tekijän "Ijäs, Kati" mukaan

  • Entrymuodon määräävät tekijät Vietnamin markkinoilla 

   Ijäs, Kati (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena oli selvittää suomalaisyritysten Vietnamin markkinoille valitsemien entrymuotojen määräävät tekijät. Lisäksi pyrittiin tunnistamaan mahdolliset Vietnamin taloudelliseen siirtymävaiheeseen liittyvät ...