• Entrymuodon määräävät tekijät Vietnamin markkinoilla 

      Ijäs, Kati (2002)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman tavoitteena oli selvittää suomalaisyritysten Vietnamin markkinoille valitsemien entrymuotojen määräävät tekijät. Lisäksi pyrittiin tunnistamaan mahdolliset Vietnamin taloudelliseen siirtymävaiheeseen liittyvät ...