• Lisäarvon tuottaminen asiakkaille asuntolainaprosesseissa 

      Iivonen, Jaakko (2013)
      Pro gradu - tutkielma 
      Kotitalouksien suurin yksittäinen taloudellinen projekti on yleensä asuntolaina. Ensiasunnon ostajalle pankkien erilaisten palvelujen vertailu on haastava ja aikaa vaativa tehtävä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan millä ...