OSUVA - Selaus tekijän "Haapala, Anu" mukaan

  • Konseptointi designorientoituneessa vaatetusyrityksessä 

   Haapala, Anu (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneen liiketoimintakonseptin rakentamiseen suomalaisen designvaatetusalan pk-yritysten kentällä. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää ne ...