OSUVA - Selaus tekijän "Haapa-aho, Sara" mukaan

  • Modalitet i språkbadselevers uppsatser i årskurserna 3, 6 och 9 

   Haapa-aho, Sara (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa tavoitteena on tutkia modaalisuutta kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten kielikylpyoppilaiden ruotsinkielisissä aineissa, jotka he ovat kirjoittaneet otsikolla Nu blir det vinter i Finland. ...