• Vuoronvaihdon keinot IRC-keskustelussa 

      Falck, (Hanna-) Kaisa (2006)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten vuorot vaihtuvat IRC-keskustelussa ja millä keinoin vuoron vaihtumista hallitaan. Tutkimuksessa tarkastellaan vuorottelun mekanismia ja vuoronvaihtojen keinoista puhuttelua, ...