• SOPIMUSPERUSTAINEN SALASSAPITO YRITYSTEN VÄLISESSÄ TOIMINNASSA 

      Fagerlund, Jonas (2010)
      Pro gradu - tutkielma 
      Yhteiskunnan ja liike-elämän tietoyhteiskunnallistuminen on johtanut tiedon määrän nopeaan kasvuun, ja tiedon liikkuvuuden nopeuteen ja helppouteen. Samalla palveluyri-tysten määrän kasvu, sekä perinteistenkin teollisuusyritysten ...