• Kääntäjän apuvälineet ja niiden käyttöä 

      FANT, ANNA (2004)
      Pro gradu - tutkielma 
      Jag har undesökt översättarens hjälpmedel. Avsikten med undersökningen är att presentera olika hjälpmedel, som finns på marknaden för översättaren samt att få en bättre inblick i den professionella översättarens bakgrund ...