OSUVA - Selaus tekijän "Einola, Sanna" mukaan

  • TILINTARKASTUKSEN ODOTUSKUILU - YRITYSJOHDON NÄKEMYKSET TILINTARKASTUKSESTA 

   Einola, Sanna (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on perehtyä tilintarkastuksen odotuskuiluongelmaan ja toteuttaa pienimuotoinen tutkimus aihepiiristä. Tilintarkastuksen odotuskuilua havaitaan tilintarkastuksen ja sen sidosryhmien välillä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.