OSUVA - Selaus tekijän "Eino, Marika" mukaan

  • Henkilöstö muutoksessa - Muutosjohtaminen Sastamalan kuntafuusiossa 

   Eino, Marika (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessani halusin selvittää, miten muutosjohtamisen kolme tunnettua vaihetta, suunnittelu-, toteutus-, ja seurantavaiheet näkyvät käytännön muutosprosessissa ja erityisesti sitä, kuinka henkilöstöä on muutosjohdettu. ...