• Kiusantekovalitukset 

      Dahlbacka, Terhi (2009)
      Pro gradu - tutkielma 
      Kunnallisvalitus on kaikille kunnan jäsenille ja asianosaisille osoitettu oikeus hakea muutosta kunnan viranomaisten päätöksiin. Näin ollen kunnallisvalituksen funktio on kaksijakoinen: Toisaalta kunnallisvalitus on kunnan ...