OSUVA - Selaus tekijän "Dahlbacka, Terhi" mukaan

  • Kiusantekovalitukset 

   Dahlbacka, Terhi (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kunnallisvalitus on kaikille kunnan jäsenille ja asianosaisille osoitettu oikeus hakea muutosta kunnan viranomaisten päätöksiin. Näin ollen kunnallisvalituksen funktio on kaksijakoinen: Toisaalta kunnallisvalitus on kunnan ...