OSUVA - Selaus tekijän "Carpén, Johannes" mukaan

  • Finanssikriisin vaikutus vähittäispankkien tuottavuuteen Skandinaviassa 

   Carpén, Johannes (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma keskittyy tarkastelemaan vuonna 2007 Yhdysvalloissa käynnistyneen, maailmalle levinneen finanssikriisin vaikutusta Skandinavian vähittäispankkien tuottavuuteen vertaamalla alueen pankkien tuottavuusmuuttujia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.