OSUVA - Selaus tekijän "Aalto, Tarja" mukaan

  • Tarjoajan valinta: Soveltuvuuden edellytykset julkisissa hankinnoissa 

   Aalto, Tarja (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisia hankintoja tehdään Suomessa reilulla 22,5 miljardilla eurolla vuodessa. Euroilla mitattuna määrä on suuri, joten julkiset hankinnat ovat merkittävä osa julkista taloutta. Julkisten hankintojen lisääntyminen on ...