OSUVA - Selaus tekijän "Östergård, Niina" mukaan

  • Tilintarkastajan raportointi, kun toiminnan jatkuvuus on epävarmaa 

   Östergård, Niina (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli tutkia, mitä tekijät vaikuttavat siihen, että tilintarkastaja antaa toiminnan jatkuvuusperusteisen mukautetun tilintarkastuskertomuksen vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen sijasta. Aiheeseen ...