OSUVA - Selaus nimekkeen mukaan

Aineistot 4104-4123 / 13975

  • Hyvä johtaminen psykiatrisessa sairaalassa 

   Sui-Tuomaala, Hannele (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Johtaminen psykiatrisessa sairaalassa on vaativaa ja haastavaa työtä ja siihen kohdistuu eri tahoilta voimakkaita paineita, vaatimuksia ja muutostarpeita. Psykiatrisen sairaalan johtaminen pitää sisällään muun muassa ...
  • "Hyvä juoni, ihanat hahmot ja upeat maisemat" Naiset digitaalisten pelien pelaajina 

   Saarela, Susanna (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kokonaisvaltainen kuva siitä, miten naiset kokevat sopeutuvansa digitaalisten pelien maailmaan ja pelikulttuuriin. Naisten digitaalisten pelien pelaaminen on vielä tuore ilmiö, sillä ...
  • Hyvä liiketoimintapäätös 

   Salo, Marika (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityksen menestys on seurausta onnistuneesta päätöksenteosta. Päätöksenteon taustalla on omistaja-arvon maksimoinnin tavoite. Tähän tavoitteeseen pääsyä vaikeuttavat liiketoimintaan liittyvä epävarmuus ja riski sekä ...
  • Hyvä pankkitapa pankin johdon päätöksenteossa 

   Heinäjoki, Mari (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Finanssialan Keskusliiton laatiman hyvän pankkitavan ohjeiden sisältöä ja niiden vaikutusta pankin johdon päätöksentekoon asiakassuhteen eri vaiheissa. Lainsäädäntötyössä on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • "Hyvä saavutettavuus hyödyttää kaikkia" – Kognitiivisen saavutettavuusarvioinnin käytänteitä 

   Hyppönen, Annikki; Katajamäki, Heli; Enell-Nilsson, Mona; Kauppinen-Räisänen, Hannele; Limatius, Hanna (VAKKI ry, 15.12.2022)
   article
   This article examines the cognitive accessibility assessment work of online service websites in the Papunet assessment service of the Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities (FAIDD). The research ...
  • Hyvä siirtohinnoittelun dokumentaatio – sisältö, laadintamenettely ja valvonta 

   Vaattovaara, Kati (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Siirtohinnoittelu on noussut yhdeksi merkittävimmäksi puheenaiheeksi kansainvälisessä vero-oikeudellisessa keskustelussa. Kansainvälisten konsernien sisäisten liiketoimien osuus maailmankaupasta on kasvanut jo huomattavaksi, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hyvä teko, parempi mieli? Rahallinen kuluttaminen hyväntekeväisyyteen motiivien perusteella 

   Vuorinen, Elisa (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Hyväntekeväisyyteen kuluttaminen eroaa muista kuluttamisen muodoista, sillä lähtökohtaisesti oman hyödyn tavoittelun sijaan autetaan toisia. Suomalaiset ovat tutkitusti auttamisessa aktiivista kansaa, ja tällä hetkellä ...
  • Hyvä terveys -lehden elintarvikemainosten terveellisyyslupaukset 

   Heikkinen, Niina (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessa tarkasteltiin Hyvä terveys -aikakauslehden printtiversion puolivuosikerrasta löytyneitä elintarvikemainoksia, joita oli yhteensä 21 kappaletta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä keinoin terveyteen ...
  • Hyvä tilintarkastustapa julkishallinnossa 

   Luokkamäki, Esa-Pekka (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Hyvä tilintarkastustapa julkishallinnossa on tilintarkastuksen toiminnan lähtökohta yleiseen luottamukseen ammattitaitoiseen ja riippumattomaan tarkastukseen. Tilintarkastus perustuu lainsäädäntöön, tilintarkastusalanohjeisiin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hyvä työterveyshuolto. Tarkastelu laadunhallinnasta, asiakaspalauteesta ja vaikuttavuudesta asiakasyritysten näkökulmasta. 

   Peltokangas, Heli (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää työterveyshuollossa käytössä olevan laatuavaimen sekä hyvän työterveyshuoltokäytännön toteutumista asiakasyritysten näkemysten pohjalta. Tutkimuksen kohteeksi muodostuu työterveyshuollon ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hyvä työyhteisö työn imun tekijänä 

   Pikkarainen-Haapasaari, Jaana (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksessani halusin selvittää sen, minkälainen on hyvä työyhteisö, miten siihen päästään, ja miten voidaan motivoida työntekijät toimimaan työyhteisönsä hyväksi niin, että huonon työyhteisön tilanne muuttuu paremmaksi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hyvä, paha alkoholimainonta. Mainonnan lukijoina korkeakouluopiskelijat 

   Kauppi, Eeva-Maria (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkimus selvittää korkeakouluopiskelijoiden alkoholimainonnan lukutaitoisuutta kartoittamalla opiskelijoiden asennoitumista alkoholimainontaan ja sen rajoituksiin. Tätä kautta tutkimus sivuaa myös korkeakouluopiskelijoiden ...
  • Hyvä, paha deadline : mediatyön intensiivisyys pelinkehittäjien ja toimittajien deadline-puheessa 

   Soronen, Anne; Kääntä, Liisa; Koskela, Merja (Media- ja viestintätieteellinen seura MEVI ry, 28.03.2020)
   article
   Artikkelissa tarkastellaan ajanhallintaan ja erityisesti deadlineen liittyviä käsityksiä ja käytäntöjä suomalaisessa pelistudiossa ja paikallislehden toimituksessa. Tutkimuksen aineistona on 11 asiantuntijahaastattelua. ...
  • Hyvä, paha informaatio : informaatio-oikeuden erityiskysymyksiä 

   Vainio, Pekka; Kärkkäinen, Mika; Hakapää, Sari; Annola, Vesa; Herler, Alfred; Hautala, Jaana; Lehtonen, Asko (Vaasan yliopisto, 2004)
   book
  • Hyvä, paha matkustus: Vastuullisuus osana Finnairin imagoa keskellä matkailualan ahdinkoa 

   Pykäri, Meiju (21.03.2022)
   Pro gradu -tutkielma
   Koronapandemia ajoi vuonna 2020 matkailualan sekä taloudelliseen kriisiin että mainekriisiin. Matkustuksen määrä laski radikaalisti, ja useat valtiot asettivat matkustusrajoituksia viruksen leviämisen estämiseksi. ...
  • Hyvä, paha nettipokeri - Laadullinen analyysi nettipokerin kokemuksellisesta kulutuksesta 

   Rutanen, Katri (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, mikä saa kuluttajan pelaamaan nettipokeria. Fenomenologis-hermeneuttiselle tieteenfilosofialle ominaisella tavalla pyritään tulkinnan kautta lisäämään ymmärrystä ...
  • Hyväksytyn tilintarkastajan vapaaehtoinen valinta 

   Mäki-Pirilä, Jere (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tilintarkastaja valitaan varmentamaan yrityksen taloudellisen informaation luotettavuus. Yrityksen eri sidosryhmät kuten omistajat, lainanantajat ja viran-omaiset tarvitsevat luotettavaa informaatiota yrityksen toiminnasta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hyvän aikakauslehtibrandin kriteerit 

   Häme, Taneli (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
  • Hyvän argumentin anatomia 

   Lehtonen, Tommi; Katajamäki, Heli (VAKKI ry, 09 / 2020)
   bookPart
   Argumentointi on perusteltujen väitteiden esittämistä, jolla tavoitellaan kuulijoiden ja lukijoiden vakuuttamista. Siten argumentoinnin arvioinnin peruskysymyksiä ovat, tulisiko väite hyväksyä esitettyjen perusteiden nojalla ...