Aineistot 7799-7818 / 8847

  • Ugly Girls on Stage: Riot Grrrl Reflected through Misrepresentations 

   Mantila, Susanna (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   1990-luvun alussa Yhdysvalloista kantautui aggressiivisen punkrock-feminismin eli Riot Grrrl -liikkeen riitasointuja. Nuoret naiset valjastivat epätasa-arvoon turhautumisensa äänekkään ja nenäkkäänkin punkrock-kapinan ...
  • Uhri, demoni vai harhainen hullu? : väkivaltainen nainen populaarikulttuurissa 

   Mäntymäki, Tiina (Vaasan yliopisto, 2015)
   book
  • Ui tai uppoa : toimialatutkimus Suomen venealasta 

   Vuorinen, Tero; Kurki, Tero (Vaasan yliopisto, 2010)
   book
  • Ulf Lundellin romaanin En varg söker sin flock ja Saara Villan suomennoksen Susi etsii laumaansa vertailua 

   Gull, Pia (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Avsikten med min Pro gradu -avhandling är att jämföra romanen En varg söker sin flock med dess finska översättning av Saara Villa. Den översatta versionen av romanen bedömer och granskar jag med hänsyn till semantiken och ...
  • Ulf Lundellin romaanin En varg söker sin flock ja Saara Villan suomennoksen Susi etsii laumaansa vertailua 

   Gull, Pia (0)
   Pro gradu - tutkielma 
   Avsikten med min Pro gradu -avhandling är att jämföra romanen En varg söker sin flock med dess finska översättning av Saara Villa. Den översatta versionen av romanen bedömer och granskar jag med hänsyn till semantiken och ...
  • Ulkoinen yritysviestintä Twitterissä. Tarkastelussa suurimmat Suomessa toimivat yritykset. 

   Tolvanen, Kati (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavoin suurimmat Suomessa toimivat yritykset käyttävät Twitteriä osana ulkoista viestintäänsä, josta vastaavat yleensä viestinnän ammattilaiset. Aineistona tutkimuksessa oli 28 ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoisen kasvustrategian vaikutus kasvun ja kannattavuuden tunnuslukuihin 

   Hermansson, Henrietta (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityksen kasvu ja kannattavuus ovat olleet tutkimuksen kohteena jo pitkään maailmanlaajuisesti. Aikaisemmissa tutkimuksissa yrityksen kasvu on lähes poikkeuksetta ymmärretty sisäisenä kasvuna, mutta yritysten toimintaympäristössä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoisesta kontrollista sisäiseen kontrolliin: Opastava johtaminen - systemaattinen kirjallisuuskatsaus William Glasserin johtamismenetelmästä 

   Nevasaari, Mika (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä pro gradu -tutkielma on katsaus aihealueeseen, johon olen tutustunut työskennellessäni päihderiippuvuuteen sairastuneille tarkoitetussa kuntoutuslaitoksessa. Työssäni käytän asiakkaiden ohjaamisessa realiteettiterapiaa, ...
  • Ulkoistaminen kunnassa -Valkeakosken kaupunki 

   Mäkinen, Pasi-Pekka (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisen hallinnon toimintamallit ovat kokeneet vuosien varrella muutoksia eri puolilla maailmaa ja Suomessa 1980-luvulta lähtien on julkishallinto käynyt läpi merkittäviä rakenteiden uudistamiseen ja markkinaohjauksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistamisen haasteet ulkoistavalle yritykselle 

   Teräväinen, Julia (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Ulkoistaminen on nykyään erittäin yleinen tapa organisoida liiketoimintaa. Nykyään yrityksen koko ei ole kovinkaan tärkeässä asemassa ulkoisuuspäätöstä tehtäessä,ulkoistamista tapahtuu kaikilla aloilla ja kohteena ovat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistamisen vaikutus pörssiyrityksen taloudelliseen suorituskykyyn 

   Sahi, Noora (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Ulkoistaminen on lisääntynyt viime vuosikymmeninä merkittävästi globaalin liiketoimintaympäristön aiheuttaman kilpailun takia. Ulkoistamista on tutkittu paljon, mutta sen taloudellisten vaikutusten arviointi on jäänyt ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistamisen vaikutus yrityksen kannattavuuden tunnuslukuihin 

   Piirainen, Päivi (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää onko ulkoistamisella vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Tutkielmassa ulkoistaminen on määritelty ulkopuolisiksi palveluiksi, joka on tilinpäätöksen itsenäinen erä. Ulkoistamisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistamisen vaikutus yrityksen taloudelliseen tehokkuuteen : Tarkastelussa kustannustehokkuus, tuottavuus ja kannattavuus 

   Salonen, Lari (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää ulkoistamisen vaikutusta yrityksen taloudelliseen tehokkuuteen kustannustehokkuuden, tuottavuuden ja kannattavuuden näkökulmasta sekä esitellä ulkoistamisen käsitettä, ominaisuuksia ...
  • ULKOISTAMISESTA KANNATTAVUUTEEN JA TUOTTAVUUTEEN 

   Kämärä, Henri (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on esitellä mahdollisimman kattavasti tutkittuja ulkoistamisen vaikutuksia kannattavuuteen ja tuottavuuteen. Kannattavuus johdetaan monista taloudellisista mittareista, kuten kustannuste hokkuudesta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistamisratkaisujen yhteys yritysten taloudelliseen suorituskykyyn 

   Hietanen, Petri (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia, onko yrityksen suorittamilla ulkoistamisella yhteyttä taloudelliseen suorituskykyyn. Aihepiiriä käsitteleviä kotimaisia tutkimuksia on julkaistu melko vähän ja niiden empiiriset ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistettu strateginen sosiaalisen median markkinointi asiakkaiden sitouttamiseksi 

   Virtapuro, Miia (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vaikka sosiaalisen median markkinointi on jo osa yritysten liiketoimintaa, sen strategisuutta ja ulkoisten toimijoiden osuutta ei ole otettu aikaisemmissa tutkimuksissa tarkemmin huomioon. Sosiaalisen median markkinoinnista ...
  • Ulkoistetun kunnossapidon ohjaus 

   Järvinen, Jussi (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perinteisesti yritystoiminnassa suuri osa tuotantovaiheista ja niihin liittyvistä tukitoiminnoista on tehty yrityksen omana työnä. Nykyisessä globalisaation ja jatkuvasti kovenevan kilpailun tilanteessa organisaatioiden ...
  • Ulkoistetun logistiikan johtaminen 

   Diov, Leila (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Logistiikan ulkoistaminen on varsin yleistä nykypäivänä. Pelkästä kuljetuksien ja huolinnan ulkoistamisesta siirrytään entistä laajempiin palvelukokonaisuuksiin. Kaupan alan yrityksien kansainvälistyminen ja monikanavaisuus ...
  • Ulkoistetun palkanlaskennan laatu 

   Lundström, Ulla (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää onko palkanlaskennan laadussa eroa ennen ulkoistamista ja sen jälkeen. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää millaista ulkoistettu palkanlaskenta on laadultaan. Kirjallisuuskatsauksessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa 

   Seppänen , Hanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Globalisoituminen, Euroopan yhteisön laajentuminen ja Suomen työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset kansainvälistävät työympäristöä tulevaisuudessa. Nopeasti muuttuva työnteon kenttä aiheuttaa jatkuvaa muutospainetta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.