OSUVA - Selaus nimekkeen mukaan

Aineistot 5891-5910 / 13805

  • La cohésion iconique du poème 

   Tuominen, Sirkka-Liisa (Vaasan yliopisto, 1981)
   book
  • Laadun arviointi sosiaali- ja terveysalan palveluyksiköissä 

   Lumijärvi, Ismo (Vaasan yliopisto, 1994)
   book
  • Laadun johtaminen yksityisissä luvanvaraisissa sosiaalipalveluissa 

   Ritari, Pia (11.10.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Palveluiden laatu on noussut viimeaikoina isoksi kysymykseksi julkisten hankintojen osalta sosiaalipalveluissa. Viime vuosina yksityisten luvanvaraisten sosiaalipalveluiden piirissä on havaittu isoja puutteita ja laiminlyöntejä, ...
  • Laadun kehittäminen taloushallinnon palvelukeskuksessa 

   Huhtilainen, Elina (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkimus käsittelee organisaation toiminnan laatua sekä sen kehittämistä. Tutkimukseni kartoittaa kohdeyrityksen ne toiminnan kohteet, joissa laatua tulee ensisijaisesti kehittää. Rakensin yksinkertaisen, mutta tehokkaan ...
  • Laadun merkitys alihankinnassa 

   Torkko, Jani (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Laadun kehittäminen ja johtaminen hankinnoissa on viime aikoina tullut yhä tärkeämmäksi tekijäksi yritysten kilpailukyvyn kannalta. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tehdä taustatyötä toimitusvarmuuden parantamiseksi ...
  • Laadun ohjaus ja valvonta yksityisen tuottaessa julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita 

   Veija, Tapani (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa selvitetään julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjauksen ja valvonnan keinoja ja niiden toimivuutta erityisesti palvelun laadun näkökulmasta tilanteessa, jossa julkinen palvelun järjestäjä hankkii ...
  • LAADUN PARANTAMINEN ORGANISAATION SISÄISISSÄ PROSESSEISSA 

   Leppiniemi, Jari (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Laatu on nykyisin merkittävä tekijä yritysten kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Tarjottujen tuotteiden ja palveluiden on vastattava täysin asiakkaiden vaatimuksiin ja yritysten on jatkuvasti kiinnitettävä tähän huomiota. Tämän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laadunhallinta terveydenhuollossa. Tutkimus asiakastyytyväisyydestä Vaasan keskussairaalan lastenosastolla. 

   West, Sari (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Verorahoitteisten julkisten palvelujen tavoitteena on kansalaisten palvelutarpeiden tyydyttäminen. Kansalaiset odottavat palveluilta tasavertaisuutta ja yhä yksilöllisempien tarpeiden täyttämistä. Laki potilaan asemasta ...
  • Laadunhallintajärjestelmän käyttöönoton menestystekijät PK-yrityksissä 

   Vainio, Ritva (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman lähtötietoina käytetään eurooppalaisen laatustandardin SFS-EN ISO 9001:2000 vaatimuksia. Tarkoituksena on selvittää sen käyttöönoton menestystekijöitä tukeutuen PK-yritysten laatupolitiikan sisältöön ja ...
  • Laadunhallintajärjestelmän vaikutukset toiminnan laadun johtamiseen 

   Piri, Jaakko (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää ISO 9001:2000 laadunhallintajärjestelmän rakentamisen vaikutukset toiminnan laadun johtamiseen. Tutkimuksen toisena tavoitteena pyrittiin selvittämään laadunhallintajärjestelmän ...
  • Laadunvarmistus ohjelmistoprojektin eri vaiheissa 

   Mäntylä, Ville (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Eri tyyppisillä ohjelmistoilla on hyvin merkittävä rooli tämän päivän teknistyvässä yhteiskunnassa. Niiden käyttöönotolla voidaan esimerkiksi pyrkiä automatisoimaan erilaisia toimintoja tai tehostamaan päivittäisiä ...
  • Laajeneva veronumerojärjestelmä 

   Määttä, Kalle (Edita, 28.07.2022)
   article
   Tämä artikkeli käsittelee veronumeromenettelyä koskevaa lainsäädäntöä ja sen kehitystä ja suhdetta muuhun lainsäädäntöön. Laki veronumerosta ja veronumerorekisteristä (473/2021) eli veronumerolaki tuli voimaan 1.7.2022. ...
  • Laajennetun todellisuuden tarjoumat tekniselle viestinnälle - kohti teoreettista mallia 

   Rantakokko, Satu; Nuopponen, Anita (VAKKI ry, 2019)
   article
   This article is part of a research project that explores the use of extended Reality (XR) technology and applications to convey technical guidance instead of traditional printed manuals. In the article we present the first ...
  • Laajojen hyvinvointikertomusten tiedontuotanto Uudenmaan kunnissa 

   Hämäläinen, Henna (21.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan vastuulla. Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä, ja Suomen voidaan nähdä menestyneen terveyden edistämisessä hyvin sijoittuessaan kerta toisensa jälkeen ...
  • Laakeriliitoksen mekaanisten ominaisuuksien tutkimus- ja kehitystyö keskinopeissa nelitahtimoottoreissa 

   Anttila, Tuomo (18.12.2019)
   Diplomityö
   Polttomoottoreissa käytetään erilaisia ja erityyppisiä laakereita, jotka tukevat ja auttavat akseleita pyörimään. Jatkuvan kehityksen myötä moottorien teho sekä hyötysuhde nousevat, ja tämä vaikuttaa suoraan laakereihin. ...
  • LAAKERIVIRRAT TAAJUUSMUUTTAJAKÄYTÖSSÄ 

   Mäki-Valtari, Juha-Matti (2010)
   Diplomityö
   Taajuusmuuttajakäyttöisten oikosulkumoottoreiden laakerivirrat saattavat lyhentää laakereiden elinikää merkittävästi etenkin, kun taajuusmuuttajien IGBT-kytkimien jännitteen muutosnopeudet kasvavat jatkuvasti. Työn ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laatu ja arviointi päihdepalveluissa 

   Mäkelä, Kimmo (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on jatkaa ja syventää keskustelua laatuun ja arviointiin liittyvän ajattelun yhdistämisestä päihdepalveluihin. Tutkimuksella etsitään, selvennetään ja kootaan yhteen päihdepalveluihin ...
  • Laatu ja arviointi päihdepalveluissa 

   Mäkelä, Kimmo (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on jatkaa ja syventää keskustelua laatuun ja arviointiin liittyvän ajattelun yhdistämisestä päihdepalveluihin. Tutkimuksella etsitään, selvennetään ja kootaan yhteen päihdepalveluihin ...
  • LAATU JA LAATUJÄRJESTELMÄT: LAADUNPARANNUSPROJEKTI Case ABB Keskijännitekojeet ja –kojeistot 

   Niiniketo, Mikko (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   ABB:n Keskijännitekojeet ja –kojeistot –yksikön tavoitteena on tarjota asiakkaalle teknistä laatua. Tutkimuksessani tavoitteena on esittää miten laadunparannusprojekti etenee kohdeyrityksessä. Tutkimuksen muina tavoitteina ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Laatu koulussa : Quality in school -projektin vaiheet ja tulokset 

   Kekäle, Tauno (Vaasan yliopisto, 2007)
   book