OSUVA - Selaus nimekkeen mukaan

  • 100 vuotta suomalaisten ajannäyttäjänä -Tutkimus suomalaisen kellomerkin brändipääomasta 

   Schlobohm, Henri (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitkä brändipääoman tekijät ovat Leijona-kellon pitkäaikaisen menestyksen taustalla. Tutkielman empiirisenä tavoitteena oli rakentaa Leijona-kellon brändi-imagon ja -uskollisuuden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • 100% Rye Whisky as a Luxury Product in China: Case Kyrö Distillery Company 

   Porre-Wang, Maria (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Today marketers face a hard decision: either they stay on their local market or they attempt to enter the global market. Kyrö Distillery Company wants to choose the second option and one of their main targets is the Chinese ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • 1000 voltin vaihtojännitteen soveltaminen teollisuusverkkoon 

   Nystén, Jonas (2009)
   Diplomityö
   Suomen teollisuusverkoissa käytetään yleisesti pienjännitteitä 400 ja 690 volttia. Tässä diplomityössä selvitetään kannattaisiko siirtyä 1000 voltin vaihtojännitteeseen. 1000 V on suurin jännite joka on sallittu ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • 110 kV digitaalisen sähköaseman toteutusvaihtoehdot 

   Länsman, Heija (20.12.2019)
   Diplomityö
   Tämä diplomityö on tehty VEO Oy:lle. Työn tavoitteena on esittää yritykselle mahdollisia 110 kV digitaalisen sähköaseman toteuttamisvaihtoehtoja sekä tutkia digitaalisuuden vaikutuksia sähköaseman projektoinnin kustannuksiin. ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • “13 #Diabetes Tips to Improve Blood Sugar Control”. Tarkastelussa suomalaisten terveysalan startup-yritysten tviittien retoriset keinot 

   Heikkilä, Maarit (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka kasvua hakevat terveysalan yritykset pyrkivät saamaan äänensä kuuluviin sosiaalisessa mediassa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tutkimuksessa kysyttiin, mitä retorisia keinoja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • 1990-luvun suuret hallintoreformit Puolassa: Hallinnon hajauttaminen osana transitiota 

   Kohtamäki, Tuomas (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kommunismin romahduksen jälkeen vuonna 1989 syntyi Puolassa muiden itäisen Keski-Euroopan maiden tapaan tarve muuttaa sopimattomaksi muuttuneet valtion rakenteet ja toimintatavat vastaamaan uutta tilannetta. Käsitteellä ...
  • 2000-luvun naisjohtajuus Suomen julkisella sektorilla 

   Huumonen, Laura Annukka (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää naisjohtajien kohtaamia ongelmia julkisella sektorilla 2000-luvulla. Tutkimuksen pääpaino on kyselytutkimuksessa, jonka kohteena on 50 naisjohtajaa Vaasasta ja sen lähialueilta jotka ...
  • 35 years of research on business intelligence process : a synthesis of a fragmented literature 

   Talaoui, Yassine; Kohtamäki, Marko (Emerald, 07.12.2020)
   article
   Purpose: The business intelligence (BI) research witnessed a proliferation of contributions during the past three decades, yet the knowledge about the interdependencies between the BI process and organizational context is ...
  • 3D Simulation and Virtual Reality as Methods for Conceptualization, Designing and Visualization of an Automated Lithium-Ion Battery Factory 

   Tajudeen, Sulaymon (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   3D modeling and simulation have proven to be important methods when it comes to manufacturing process planning and conceptualization. With recent development in computer processing capabilities and Virtual Reality (later ...
  • 3d-mallinnuspalvelun tuotteistaminen 

   Siljamäki, Tapio Antti Oskari (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman aiheena on hammaskipsimallien digitointiin kehitettävän 3d-mallinnuspalvelun tuotteistaminen. Tuotteistamisella pyrittiin luomaan palvelulle selkeä ja houkutteleva toimintamalli, mikä mahdollistaisi kannattavan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • 3D-tulostaminen 

   Lakkonen, Jukka (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa perehdyttiin 3D-tulostamisen kehitykseen ja sen tarjoamiin mah-dollisuuksiin tulevaisuudessa. Tutkielmassa käsiteltiin myös 3D-tulostamisen mahdol-lisista vaikutuksista tuotantoketjuun ja tuotantoon. ...
  • 6S IMPLEMENTATION, DEVELOPMENT AND MEASUREMENT IN PROCESS INDUSTRY 

   Mattila, Lotta (17.12.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   The study is made to a company operating in the field of consumer goods. The target areas are in the company´s factory in process industry. The company have been working with lean with the focus on 6S. The 6S process made ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • A (Re)view of the Philosophical Foundations of Strategic Management 

   Rabetino, Rodrigo; Kohtamäki, Marko; Federico, Juan S. (WileyBritish Academy of Management, 16.10.2020)
   article
   This paper aims to review how different approaches to social inquiry (e.g. positivist, postpositivist, interpretive, postmodernist and critical theory) have been used in strategy research and how these main paradigms engage ...
  • A Business Model Incorporating Harmonic Control as a Value-added Service for Utility-owned Electricity Retailers 

   Li, Kangping; Mu, Qitian; Wang, Fei; Gao, Yajing; Li, Gang; Shafie-khah, Miadreza; Catalão, João P. S.; Yang, Yongchun; Re, Jiafeng (Institute of Electrical and Electronic Engineers, 13.06.2019)
   article
   With the deepening of electricity market reform in China, the competition in the electricity retail market becomes increasingly intense. Electricity retailers (ERs) need to explore new business models to enhance their ...
  • “A Cage or Really a Door?” A Psychoanalytic Study of the Trickster-Father in David Foster Wallace’s Infinite Jest 

   Christian, Lax (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen kohteena on David Foster Wallacen Infinite Jest (1996) -romaanin isähahmo, James Incandenza. Incandenzassa on merkittävää se, että hän luo elokuvan nimeltä ’Infinite Jest’, jonka huhutaan olevan niin ...
  • A class of multi-parametric quadratic program with an uncertain objective function 

   Wei, Wei; Wu, Danman; Wang, Zhaojian; Shafie-khah, Miadreza; Catalão, João P.S. (Elsevier, 12.07.2020)
   article
   In this paper we analyze a class of multi-parametric quadratic program (mpQP) with parameters in the objective function. Except for parameters in coefficients associated with the linear term, the coefficient of the quadratic ...
  • A Class of Sectorial Relations and the Associated Closed Forms 

   Hassi, Seppo; de Snoo, H. S. V.; Alpay, Daniel; Fritzsche, Bern; Kirstein, Bernd (Springer Nature, 19.09.2020)
   article
   Let T be a closed linear relation from a Hilbert space H to a Hilbert space K and let B ∈ B(K) be selfadjoint. It will be shown that the relation T∗(I+iB)T is maximal sectorial via a matrix decomposition of B with respect ...
  • A combination of active buy-write strategies 

   Karjalainen, Tuomas (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this study is to examine active buy-write strategies and whether a dynamic strike price strategy, a volatility risk premium estimation utilizing strategy and a combination of those active strategies can ...
  • A Comparative Evaluation Study of the Stability and Convergence Programs of Six European Union Member States 

   Porko, Petri (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   The member states of the European Union have common goals with the aim to increase their competitiveness and knowledge through sustainable growth. In order to cope with globalization, Europe has to be innovative and ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • A COMPARATIVE HAPPINESS AND UTILITY ANALYSIS BETWEEN MORTGAGE FINANCED OWNER-OCCUPATION AND RENTING 

   Osala, Alexandra (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yesterday’s struggle to survive has transformed into a struggle towards happiness and utility. As many seem to believe that mortgage financed owner-occupation is the key to happiness it is important to study how a ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.