Selaus Oppiaineen mukaanAutomaatiotekniikka

  • Testing of displays of protection and control relays with machine vision 

   Rahunen, Krista (2017)
   Diplomityö
   Human-machine interface is the link between a user and a device. In protection and control relays the local human machine interface consist of a display, buttons, light-emitted diode indicators and communication ports. ...
  • The GOOSE Protocol 

   Söderbacka, Christian (2013)
   Diplomityö
   The majority of the electrical substations built today conform to the international standard IEC 61850 that uniformly defines the communication between the various intelligent electronic devices (IEDs) of the substation ...
  • Titaanista lasertyöstetty poskihampaan kevytsiltaproteesirunko 

   Alho, Timo (2008)
   Diplomityö
   Tähän mennessä siltaproteesirungoista ei ole kehitetty tiettyä mallistoa, josta hammasteknikko voisi vain valita sopivimman kuhunkin tapaukseen, vaan jokainen siltaproteesi on valmistettu yksilöllisesti jokaiselle potilaalle. ...
  • Usability Development for a Marine SO2 Scrubber 

   Westman, Daniel (2013)
   Diplomityö
   This thesis has been a study of usability practices and HMI design made for the Ecotech department at Wärtsilä Finland Oy. The reasons for focusing on these have been clarified after which the most important literature on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • VALOKAARISUOJAN KEHITTÄMINEN FPGA-TEKNIIKALLA 

   Harju, Toni (2010)
   Diplomityö
   Diplomityön tavoitteena oli kehittää Vamp Oy:n valmistamiin VAMP 50 -sarjan suojareleisiin laajennuskortti, jonka avulla valokaarisuojaus saataisiin toteutettua suojareleellä huomattavasti aiempaa nopeammin. Samalla uuden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vastarinnankytketyn kytkinparin käyttäminen verkkovaihtosuuntaajassa 

   Korri, Petri (2012)
   Diplomityö
   Verkkovaihtosuuntaajassa käytetään tyypillisesti vaihekohtaisten jänniteohjeiden muodostamiseen vastarinnankytkettyä IGBT:n ja nolladiodin yhdistelmää. Kytkinparien avulla jänniteohje kytketään halutun ohjauskuvion ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Virtuaalitestausympäristö automaation ohjausohjelmistoille 

   Ristimäki, Niko (2011)
   Diplomityö
   Tässä diplomityössä perehdytään automaatiojärjestelmän kehitysprojektin ongelmakohtiin ohjausjärjestelmän ohjelmoinnin näkökulmasta. Lisäksi työssä tutustutaan ohjelmistotuotannon periaatteisiin ja vaihejakomalleihin, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • VISION SYSTEM FOR ONLINE DEFECT-DETECTION. An evaluation of methods for defect-detection for KWH Mirka's abrasives 

   Backlund, Johnny (2017)
   Diplomityö
   KWH Mirka has machines for punching out disks from their abrasive sheets. The sheets have gone through many processing stages during its fabrication, and as a result they contain different kinds of defects. Sheets have ...
  • Välilevyjen tunnistaminen magneettikuvista 

   Virtanen, Simo (2019)
   Diplomityö
   Ikääntyessä ihmisen välilevyt kuluvat, ja niihin muodostuu usein myös pullistumia nestekudoksen vähentymisen myötä. Näiden analysointi on tyypillisesti ollut silmämääräistä työtä ja lähinnä lääkärin ammattitaidon varassa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Älykäs Frami - Kokemuksia toimitilasuunnitelma- ja seurantajärjestelmästä 

   Sysilampi, Timo (2006)
   Diplomityö
   Seinäjoen teknologia- ja innovaatiokeskus FRAMI on vuonna 2003 valmistunut yritys-, tutkimus- ja koulutusrakennus, jota hallinnoi Seinäjoen Teknologiakeskus Oy. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n toiminta-ajatuksena on ...