Selaus Oppiaineen mukaanEnergiatekniikka

  • Cylinder balancing based on torsional vibration 

   Carlson, John (2014)
   Diplomityö
   In this thesis, an implementation is presented for a cylinder balancing algorithm that is based on torsional vibration measurement of the crankshaft. This algorithm has been originally presented by Fredrik Östman in his ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Data Quality in Smart Manufacturing 

   Mäkinen, Matias Valtteri (24.12.2020)
   Diplomityö
   Data quality is important aspect for the business in 21st -century. High quality data is needed more and more in companies for producing high quality products and services. The purpose of this research is to find and define ...
  • Deactivation effects of biofuels on SCR catalysts 

   Uuppo, Markus (2012)
   Diplomityö
   Selective Catalytic Reduction (SCR) technology is widely used for reducing nitrogen oxides (NOX) from exhaust gases. Nitrogen oxides are harmful for humans and the environment. The SCR catalysts convert nitrogen oxides to ...
  • DECOUPLING OF ELECTRICITY AND HEAT PRODUCTION IN ENGINE DRIVEN CHP PLANT WITH ENERGY STORAGE SOLUTIONS 

   Kumlander, Ville (2016)
   Diplomityö
   An engine driven CHP plant offers a high efficiency choice for district heating applications and electricity production. The plant is able to start and stop within minutes so it operates well in a system with increasing ...
  • Determination method for compression end conditions in homogeneous charge compression ignition engine 

   Kontola, Jaakko (2018)
   Diplomityö
   With a homogeneous charge compression ignition (HCCI) combustion it is possible to achieve high thermal efficiency and reduced nitrogen oxide (NOX) and particulate matter (PM) emissions. The challenge in HCCI testing is ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Dieselruiskun voiman mittauslaitteisto 

   Salminen, Mikko (2019)
   Diplomityö
   TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena oli suunnitella yhteispainejärjestelmän mittauspenkin toteutus. Yhteispainejärjestelmää käytetään dieselmoottoreissa. Ensimmäisessä vaiheessa halutaan mitata dieselruiskun aiheuttama voima ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Different methods to improve the exhaust gas temperature in modern stage V 0ff-road diesel engine over transient emission cycles 

   Lauren, Mika; Karhu, Toomas; Niemi, Seppo; Laivola, Miika; Ekman, Jan; Spoof-Tuomi, Kirsi (SAE International, 14.04.2020)
   article
   This paper presents several methods to improve the exhaust gas temperature of a modern diesel engine. A high exhaust gas temperature is needed to improve the after-treatment system efficiency and particulate filter ...
  • Differnt thermal energy storage technologies 

   Tharmaratnam, Chandraruban (2018)
   Diplomityö
   Tämä diplomityö analysoi ja kuvaa uusiutuvaa energia ja sen varastoimista. Eritysesti se analysoi aurinkolämpöä käyttäviä maanalaisiavarastojärjestelmiä. Tämän lisäksi se kuvaa energian varastoimista myöhempään käyttöön. ...
  • Dimensioning of Auxiliaries for a Single-Cylinder Research Engine 

   Strang, Anna-Stina (2018)
   Diplomityö
   The most important part of Wärtsilä’s internal combustion engine research is engine testing. While conventional multi-cylinder engine testing provides comprehensive engine research, single-cylinder engine testing enables ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Distributed Temperature Sensing Method - Usability in Asphalt and Sediment Heat Energy Measurements 

   Mäkiranta, Anne (2013)
   Diplomityö
   Geoenergia koostuu maan sisältä tulevasta geotermisestä energiasta ja auringon säteilyenergiasta. Geoenergiaa on saatavilla maasta, kallioperästä, vesistöistä, sedimentistä ja asfaltista. Asfaltti- ja sedimenttilämpö sekä ...
  • DPF:n passiivinen regenerointi työkonedieselmoottorissa 

   Vehmasto, Jiri (2012)
   Diplomityö
   Jatkuvasti tiukentuvat pakokaasun päästörajoitukset ovat ajaneet moottoritek-niikan kehitystä jo pitkän aikaa. Vuonna 2014 tulevat voimaan uudet päästöra-joitukset non-road -moottoreille, jotka rajoittavat vain NOX-päästöjä. ...
  • Effect of Alternative Liquid Fuels on the Exhaust Particle Size Distributions of a Medium-Speed Diesel Engine 

   Ovaska, Teemu; Niemi, Seppo; Sirviö, Katriina; Heikkilä, Sonja; Portin, Kaj; Asplund, Tomas (Molecular Diversity Preservation International (MDPI), 29.05.2019)
   article
   We mainly aimed to determine how alternative liquid fuels affect the exhaust particle size distributions (PSD) emitted by a medium-speed diesel engine. The selected alternative fuels included: circulation-origin marine gas ...
  • Effect of Turbocharger Upgrade on the Energy Economy of a Medium Speed Engine 

   Istolahti, Miia (2019)
   Diplomityö
   Engine lifecycle can be supported by offering regular overhaul service or by upgrading parts to new versions. Part upgrade can aim e.g. to better engine energy efficiency and lower emissions. Background of an upgrade is ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Effects of alternative marine diesel fuels on the exhaust particle size distributions of an off-road diesel engine 

   Ovaska, Teemu; Niemi, Seppo; Sirviö, Katriina; Nilsson, Olav; Portin, Kaj; Asplund, Tomas (Elsevier, 05.03.2019)
   article
   The main objective of this study was to find out how alternative fuels affect the exhaust gas particle size distribution. The fuels are later intended for marine applications. Along with low-sulfur marine light fuel oil ...
  • Effects of sulphur on the storage stability of the bio and fossil fuel blends 

   Sirviö, Katriina; Niemi, Seppo; Heikkilä, Sonja; Hiltunen, Erkki (Estonian Agricultural University, Faculty of Agronomy, 2017)
   article
   In this study, the aim was to find out if mixing two common fuels together could be beneficial for both the environment and storage stability of fuel. It is obvious, that adding biodiesel to fossil fuel will decrease its ...
  • Efficient hydrotreated vegetable oil combustion under partially premixed conditions with heavy exhaust gas recirculation 

   Hunicz, Jacek; Matijošius, Jonas; Rimkus, Alfredas; Kilikevičius, Artūras; Kordos, Paweł; Mikulski, Maciej (Elsevier, 15.05.2020)
   article
   This study performed a detailed analysis of combustion and emission characteristics of a single-cylinder compression ignition engine fuelled with diesel, hydrogenated vegetable oil (HVO) and their blend (50/50). Taking ...
  • Emergency power supply monitoring and testing embedded in transfer switches 

   Kukkurainen, Martti (2017)
   Diplomityö
   In this thesis, the key components of the emergency power supply system (EPSS) and the extended scope of critical power standards are reviewed and discussed by strongly emphasizing the facility manager’s perspective, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Emission reduction by biogas use in short sea shipping 

   Spoof-Tuomi, Kirsi; Niemi, Seppo; Guangrong, Zou (VTT Technical Research Centre of Finland, 2019)
   bookPart
  • Energiahallinta Vaasan kaupungin kiinteistökannassa 

   Tapojärvi, Mikko (2015)
   Diplomityö
   Tässä tutkimuksessa kehitettiin Vaasan kaupungin omistamaan ja Vaasan Talotoimi –liikelaitoksen hallinnoimaan julkiseen rakennuskantaan sovellettu energiahallintajärjes-telmä. Työn lähtökohdaksi selvitettiin Vaasan Talotoimen ...
  • Energiankäytön optimointi ABB oy:n Protection & Connection -yksikössä 

   Nissinen, Reko (2016)
   Diplomityö
   ABB-yhtymä on asettanut yksiköilleen energiansäästötavoitteen vuodelle 2020. Liikevaihtoon suhteutetun energian kokonaiskulutuksen vähennystavoite on 20 % vuoden 2013 tasosta. Työssä tarkastellaan Protection & Connectionin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.