Selaus Oppiaineen mukaanAutomaatiotekniikka

  • IMPLEMENTATION OF THE METER-BUS PROTOCOL FOR MEDIUM AND LOW VOLTAGE INDUSTRIAL MEASURING AND MONITORING UNITS 

   Villavicencio Chávez, Franz Josef (2012)
   Diplomityö
   The main objective of this thesis work covers the design and implementation stages of the Meter-Bus (M-Bus) protocol having as target devices the VAMP96 medium and low voltage industrial measuring and monitoring units ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • IoT-sovelluksen toteutus, käyttöasteen seuranta 

   Yli-Luukko, Jaakko (2017)
   Diplomityö
   Tuotantoa tehostettaessa on tärkeää mitata laitteiden todellinen käyttöaste. Kun tiedetään, miten koneita käytetään ja mihin aika kuluu, voidaan myös löytää parannuskohteita. Kun saadaan parannettua koneiden käyttöastetta, ...
  • Kaustistamon ylemmän tason säädöt ja tehdasvertailu 

   Siponen, Seppo (2007)
   Diplomityö
   Työn tavoitteena on ollut parantaa Metsä-Botnian Kaskisten tehtaan kaustistamon ohjattavuutta tekemällä ylemmän tason ohjaukset kaustisoinnin tärkeimmille säädöille. Työn kirjallisuusosassa tarkastellaan benchmarkingarviointia, ...
  • KODIN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ 

   Laakso, Henri (2009)
   Diplomityö
   Kodin ohjaus- ja valvontajärjestelmät ovat yleistyneet viime aikoina uusissa rakennuksissa, mutta vanhoihin rakennuksiin järjestelmän asennus on yleensä hankalaa ja vaatii paljon muutostöitä. Kaupalliset ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kovametallipyörösahan sahausprosessin mittaus ja optimointi 

   Pekkanen, Mika (2009)
   Diplomityö
   Nopeus, tehokkuus, leikkuujälki sekä materiaalisäästöt ovat muuttujia, jotka luovat paineita sahakoneiden valmistajille valmistaa yhä parempia sahakoneita kustannuksien kuitenkin pysyessä mahdollisimman alhaisina. Terien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • KUULAPELI / LabVIEW-konenäkötoteutus 

   Tupamäki, Ismo (2007)
   Diplomityö
   Työssä toteutettiin kuulapeli, jossa kuulaa liikutetaan neliön muotoisen tasopinnan kaltevuutta muuttamalla. Peli on moottoroitu ja ohjauksessa voidaan käyttää LabVIEW -tietokoneohjelmaa, joka on toteutettu graafisella ...
  • Kuulapeli: LabVIEW-toteutus 

   Niemi, Juha Tuomas (2006)
   Diplomityö
   Työssä toteutettiin kuulapeli, jossa kuulaa liikutetaan neliön muotoisen tasopinnan kal-tevuutta muuttamalla. Peli on moottoroitu ja ohjauksessa voidaan käyttää LabVIEW tietokoneohjelmaa, joka on toteutettu graafisella ...
  • Lähi-infrapunaspektroskopian hyödyntäminen elintarvikeprosessissa 

   Pekkala, Jouni (2006)
   Diplomityö
   Lähi-infrapunatekniikka on menetelmä, jolla voidaan selvittää pääasiassa orgaanisen materiaalin mm C-H ja O-H kovalenttisten sidosten värähtelyjä. Tämä värähtely voi tapahtua symmetrisesti tai epäsymmetrisesti. Kun materiaalia ...
  • Near-infrared Spectroscopy in Food Quality Control 

   Rintala, Tommi (2013)
   Diplomityö
   Food quality control is an important issue in wholo production chain, from soil to consumer. We have examined the usage of near-infrared spectroscopy in analysis of Finnish agriculture products, such as ...
  • Nelitahtimoottorien kaasukonversioprojektien kehittäminen LEAN menetelmällä 

   Rantatalo, Kai (2015)
   Diplomityö
   Wärtsilän huollon projektit osasto on toteuttanut kaasukonversioprojekteja 10 vuotta 4-tahtimoottori-installaatioille vaihtelevalla menestyksellä, kun mittareina käytetään toimitusaikaa, budjettia ja asiakastyytyväisyyttä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • OPTIMIZING A POWER PLANT LAYOUT BY INTEGRATING THE LAYOUT EVALUATION TOOL INTO THE AUTOCAD 

   Hautala, Hannes (2017)
   Diplomityö
   The first main objective of this thesis is to explore if layouts can be cost optimized by utilizing the Citec internal cost estimation tool, namely Layout Evaluation Tool (LET-tool), as part of the layout designing process. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Photonics simulation and modelling of skin for design of spectrocutometer 

   Välisuo, Petri (Vaasan yliopisto, 2011)
   Artikkeliväitöskirja
  • PID-säätimen optimointi differentiaalievoluutiolla 

   Hanhila, Mika (2015)
   Diplomityö
   Differentiaalievoluutio on uusi optimointimenetelmä, joka soveltuu erinomaisesti PID-säätimen parametrien numeeriseen optimointiin yksinkertaisuutensa ja reaaliaikaisuutensa vuoksi. Tässä tutkimuksessa PID-säädintä optimoidaan ...
  • Producing PID controllers for testing clustering - Investigating novelty detection for use in classifying PID parameters 

   Vesterback, Joni (2013)
   Diplomityö
   PID controllers performance depend on how they are tuned. Tuning a controller is not easy either and many use their experience and intuition, or automatic software for tuning. We present a way to test the quality of ...
  • Puristimen voimanmittauksen mallinnus elementtimenetelmällä 

   Kleimola, Pasi (2011)
   Diplomityö
   Puristusten laadunvalvonnalla voidaan varmistaa, että puristusprosessin vaiheet sujuvat suunnitellulla tavalla. Puristusprosessia voidaan leukojen asematiedon lisäksi seurata muun muassa puristuspaineen ja -voiman ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Selvitys särötarkastuksen automatisoinnista magneettijauhemenetelmällä 

   Kaunonen, Kari (2011)
   Diplomityö
   Tässä työssä selvitetään, miten magneettijauhemenetelmällä suoritettava männäntappien särötarkastus voidaan automatisoida konenäöllä. Automatisointia motivoi inhimillisistä tekijöistä johtuvien virheiden vähentyminen ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sähkömoottorin osavarianttien määrän Pareto-optimointi geneettisellä algoritmilla 

   Jukkanen, Mikko (2009)
   Diplomityö
   Tämän työn tarkoituksena on selvittää ja tutkia geneettisen algoritmin soveltuvuutta sähkömoottorin osan varianttimäärän optimointiin modulaarisen tuoterakenteen saavuttamiseksi. Tehtävä on monitavoitteinen. Toisaalta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TAAJUUSMUUTTAJAN HYÖTYSUHTEEN KALORIMETRINEN MITTAUS 

   Keski-Kujala, Tommi (2013)
   Diplomityö
   Energiatehokkuuden parantuessa perinteisen tuloteho–lähtöteho-mittausmenetelmän tarkkuus ei enää riitä häviötehon ja hyötysuhteen luotettavaan mittaamiseen, vaan tilalle tarvitaan vaihtoehtoinen, luotettavampi menetelmä. Tässä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TAAJUUSMUUTTAJAN SOVELLUSFUNKTIOIDEN JA TOIMILOHKOJEN TESTAUSYMPÄRISTÖ 

   Kangas, Kai (2010)
   Diplomityö
   Vacon taajuusmuuttajat sisältävät IEC61131-3 standardiin [4] perustuvan ohjelmoin-tiympäristön. IEC61131-3 standardiin perustuva ohjelmointi voidaan toteuttaa viidellä eri ohjelmointikielellä: Ladder Diagram (LD), Function ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Testing of displays of protection and control relays with machine vision 

   Rahunen, Krista (2017)
   Diplomityö
   Human-machine interface is the link between a user and a device. In protection and control relays the local human machine interface consist of a display, buttons, light-emitted diode indicators and communication ports. ...