: viimeistä lisäystäPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 21-40 / 3070

  • Asiakkaan yksilöllisten ominaisuuksien vaikutus sijoitusneuvojan velvolisuuksiin 

   Karenius, Ville (20.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Sijoitusneuvonnan sääntely on lisääntynyt merkittävästi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Viimeisin suuri lainsäädäntömuutos tapahtui vuoden 2018 alussa kun MiFID II -direktiivi implementoitiin kansalliseen lainsäädäntöön. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Työsopimuslain kilpailukieltosopimusten määrä kasvussa : nykytilanteen arviointi ja muutosehdotukset 

   Melametsä, Aleksi (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämä tutkimus tarkastelee työsopimuslain mukaisten kilpailukieltosopimusten nykytilaa ja käytäntöjä. Kilpailukieltosopimusten solmimiseen liittyy positiivisia sekä negatiivisia ulkoisvaikutuksia työmarkkinoiden toimivuuteen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • High-end brändien suojaaminen 

   Wickström, Jenni (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Brändien laiton kopiointi on lisääntynyt jatkuvasti 2000-luvulla, jota on edesauttanut muun muassa internet sekä kaupankäynnin esteiden purkaminen. Varsinkin suuret high-end brändit ovat piratismille alttiita, jonka ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Board characteristics and firm performance 

   Väätäinen, Lauri Johannes (12.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Lack of good corporate governance is often stated as one of the main reasons for the latest financial crisis and collapses of big multinational companies. At the same time trends in privatization of firms, technology ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Do credit ratings impact the cost of debt for European firms 

   Mäkitalo, Aaro (27.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   This study contributes to the nearly non-existent European unrated bond pricing literature by examining whether credit ratings impact credit spreads of European corporate bond issuances and consequently, the issuers’ cost ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Managing Sociocultural Integration in Cross-Border Acquisitions : A Single Case Study 

   Vapola, Vilma (30.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Recent advances in mergers and acquisitions (M&A) research have shown that sociocultural factors play a critical role in determining M&A outcomes. Nonetheless, the key determinants of a successful sociocultural integration ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Influencer Marketing During the Internationalization of SMEs 

   Leskinen, Lotta (28.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   As consumers are spending more and more time on social media and becoming increasingly skeptical of brand-generated advertising, companies have begun to turn to social media influencers to disseminate brand messages on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisvaiheen markkinointi : Positiivisen mielikuvan ja asiakasarvon luominen 

   Aspfors, Markku (08.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä pro gradu -tutkielmassa on tutkittu vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisvaiheen markkinointia. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa ymmärrystä siihen, millä ehdoin positii-vista mielikuvaa ja asiakasarvoa voidaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vuokralaissuhteiden johtaminen kauppakeskuksissa: pop-up-myymälät arvonluojana 

   Hopponen, Fanny (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Suomessa on valmistunut viime vuosien aikana nopeaan tahtiin uusia kauppakeskuksia ja kilpailu vuokralaisista on lisääntynyt. Myös digitalisoituminen on vaikuttanut kauppakeskusten toimintaan, sillä kuluttajien ostokäyttäytyminen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Onko älykäs sopimus oikeudellinen sopimus jo nyt vai vasta tulevaisuudessa? 

   Rinne, Eveliina Lyydia (23.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielman kirjoittamishetkellä älykäs sopimus on vasta nouseva ilmiö, mutta se on siitä huolimatta jo suuria odotuksia herättävä uusi disruptiivinen innovaatio maailmanlaajuisesti. Älykäs sopimus on uudenlainen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Viestintäverkoston rakenneanalyysi : Case Tampereen Kauppahalli 

   Kokki, Tiina Kaarina (06.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän työn tavoitteena on datan visualisoinnin keinoin tuoda esille pienyrittäjien välisen viestintäverkoston rakenteelliset tekijät ja niiden vaikutukset tiedonkulkuun ja verkoston toimijoiden rooleihin. Tutkimuskohteena ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Digitaalisen B2B-markkinointiviestinnän vaikuttavuus : Case Palvelulaite 

   Hjerppe, Lotta (24.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Markkinointiviestinnän rooli yrityksissä ja organisaatioissa kasvaa vuosi vuodelta. Erityisesti sen vaikutus brändiin ja liiketoiminnan tavoitteisiin on vihdoin ymmärretty – on hankala esimerkiksi myydä palvelua, jos ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Mobiiliterveyssovellukset kuluttajien arjessa : Miten itsemittaukseen sitoudutaan? 

   Ryhänen, Jade Julia Elviira (28.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Terveys ja hyvinvointi on ollut kasvava trendi viime vuosien aikana. Samaan aikaan teknologinen kehitys on edennyt huimaa vauhtia ja tuonut markkinoille entistä enemmän erilaisia mobiiliterveyssovelluksia ja älykelloja. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sisäinen viestintä työhyvinvoinnin tukena : tapaustutkimus maahantuontiyrityksestä 

   Alakortes, Anne (06.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Työhyvinvoinnilla on laaja-alainen vaikutus yritysten kilpailukykyyn ja menestykseen ja nykyään työhyvinvoinnin tavoittelua voidaan pitää jo organisaatioiden menestyksen ja kehittymisen edellytyksenä. Sisäinen viestintä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hankintaosaaminen lastensuojelun sijaishuollon hankinnoissa 

   Viljanen, Tiia (11.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Suomessa julkisten hankintojen arvo on jo lähes liki viidesosa bruttokansantuotteesta. Julkiset hankinnat ovat iso menoerä kunnille. Verorahoja on syytä käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti, mutta toiminnan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Sananvapaudesta vihapuheeseen : Poliitikkojen sananvapauden rajat suhteessa vihapuheeseen 

   Karkkulainen, Essi (27.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Sananvapauden asema perus- ja ihmisoikeutena on merkittävä Suomessa. Sen merkitys kasvaa entisestään, kun liikutaan poliittisen puheen alueella. Jo tästä voidaan päätellä, että sananvapaudella on suuri merkitys poliitikoille ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Frederick W. Taylor ja tieteellisen liikkeenjohdon tarina : Kriittinen johtamistutkimus taylorismin muodostumisesta, omaksumisesta ja kontribuutiosta sekä johtamisen että johtamisen tieteenalan kehittymiseen 

   Kajosmaa, Jesse (27.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Taylorin ja tieteellisen liikkeenjohdon rooli on niiden kritisoinnista huolimatta yleisesti tunnistettu johtamisen genealogisessa kehittymisessä. Yleinen käsitys taylorismista kuitenkin poikkeaa kriittisen johtamistutkimuksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Muutosprosessi ja sen johtaminen henkilöstön näkökulmasta 

   Hakala, Essi (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tänä päivänä muutokset ovat välttämättömiä yritysten kehitykselle. Menestyäkseen organisaatioiden tulee toistuvasti uudistaa ja kehittää toimintaansa. Yhä useammin kohdattavat muutokset ovat laajoja, mikä tuo haasteita ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Itsensä johtaminen osana peruskoulun rehtorin työtä koulun johtajana 

   Munne, Riikka (20.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Itsensä johtamiseen on alettu kiinnittää viime vuosina aiempaa enemmän huomiota ja sen on todettu vaikuttavan positiivisesti esimerkiksi yksilön työssä jaksamiseen, työtyytyväisyyteen ja -tehokkuuteen. Itsensä johtamisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON OCCUPATIONAL WELL-BEING OF EMPLOYEES 

   Isohanni, Ville (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Nowadays, well-being and health of employees are interests of researchers and organizations. Physically and mentally healthy staff is seen as one of the most valuable assets that an organization can have. Academic research ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.