: viimeistä lisäystäPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

Aineistot 1-20 / 3059

  • Modernien mittausteknologioiden ja digitalisaation hyödyntäminen muuntajan kunnossapidossa 

   Ruusunen-Laakso, Kaisa (2020)
   Diplomityö
   Sähköverkon kunnonvalvonta ja kunnossapitostrategia ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Kunnossapidon muutoksen myötä laitteiden kunnonvalvonnan ja diagnostiikan merkitys on kasvanut. Samalla ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vammaistyön työntekijöiden kokemukset perhekeskuksissa työskentelystä Helsingissä : Haastattelututkimus 

   Arminen, Laura (08.06.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut vastata kahteen tutkimuskysymykseen: Onko perhekeskus palvelumuotona edistänyt palvelunäkökulmaa sosiaalityön työntekijöiden työssä? Ovatko perhekeskukset saavuttaneet niille asetetut ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Lainamuotoisen joukkorahoituksen yksinkertainen rahoitusdynamiikka 

   Satama, Marianne Kristiina (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Joukkorahoitus on vuosisadan aikana mahdollistanut hankkeita ja hyväntekeväisyyttä, painopis-teenä sosiaalinen rahoitus. Taloudellishyödylliseksi rahoituslähteeksi ja omaisuusluokaksi vastik-keettomien joukkorahoitusmuotojen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus : Hyvän tavan mukaista ja tehokkuuden toteutumisen edellytykset varmistavaa lainsäädäntöä 

   Varelius, Leena (27.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Henkilötietojen käsittelystä säädetään tänä päivänä Euroopan unionin yleisellä tietosuoja-asetuksella, joka on astunut voimaan keväällä 2018. Asetuksella säädetään luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojasta ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Paikallinen media toimialan murroksessa: Asiakasarvonluonnin haasteet yritysasiakkuuksissa 

   Vanhaviitakoski, Annemari (26.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tekniikan nopea kehitys ja glocaalien (glocal) digitaalisten markkinoiden synty ja kuluttajakäyttäytymisen raju muutos on vaikuttanut medioiden kykyyn tuottaa arvoa mainostaja-asiakkailleen. On tärkeää lisätä ymmärrystä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Product location data gathering processes in retail business : Case study 

   Jauhiainen, Fanny (24.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   This thesis is conducted as an assignment for a Finnish company specializing in retail business. The company has multiple department stores in Finland. The employees of the case company use a tablet tool that collects and ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ARVON YHTEISLUONTI- JA YHTEISTUHONTAKÄYTÄNTEET SISÄISESSÄ ORGANISAATIOVIESTINNÄSSÄ 

   Kohonen, Tina (20.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Viestinnän alalla arvon yhteisluonti on yhä enemmän käsitelty aihe, josta ei vielä löydy kovinkaan paljon aiempaa kirjallisuutta. Nopea teknologian kehitys ja sen myötä kasvanut digitalisaatio on mahdollistanut tehokkaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Moottorin geometria : Geometria polttoainetaloudellisuuden kannalta 

   Säilä, Petteri (26.05.2020)
   Diplomityö
   Tässä työssä tutkittiin moottorikeksinnön geometriaa. Mottorikeksinnön rakenne eroaa perinteisestä moottorista. Tavoitteena oli löytää polttoaineenkulutuksen kannalta optimaalisin geometria. Aiemmin tehtyjen patenttien ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • The Transformation of a Corporate Brand towards Global after the Acquisition : A case study from a Finnish Company 

   Vu, Kim Thoa (27.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   In the increasingly emerging business environment, to achieve sustainable growth, top managers have paid more attention to the importance of corporate brand values than they did in the early 2000s. Providing such high ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asiakkaan yksilöllisten ominaisuuksien vaikutus sijoitusneuvojan velvolisuuksiin 

   Karenius, Ville (20.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Sijoitusneuvonnan sääntely on lisääntynyt merkittävästi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Viimeisin suuri lainsäädäntömuutos tapahtui vuoden 2018 alussa kun MiFID II -direktiivi implementoitiin kansalliseen lainsäädäntöön. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Työsopimuslain kilpailukieltosopimusten määrä kasvussa : nykytilanteen arviointi ja muutosehdotukset 

   Melametsä, Aleksi (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämä tutkimus tarkastelee työsopimuslain mukaisten kilpailukieltosopimusten nykytilaa ja käytäntöjä. Kilpailukieltosopimusten solmimiseen liittyy positiivisia sekä negatiivisia ulkoisvaikutuksia työmarkkinoiden toimivuuteen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • High-end brändien suojaaminen 

   Wickström, Jenni (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Brändien laiton kopiointi on lisääntynyt jatkuvasti 2000-luvulla, jota on edesauttanut muun muassa internet sekä kaupankäynnin esteiden purkaminen. Varsinkin suuret high-end brändit ovat piratismille alttiita, jonka ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Board characteristics and firm performance 

   Väätäinen, Lauri Johannes (12.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Lack of good corporate governance is often stated as one of the main reasons for the latest financial crisis and collapses of big multinational companies. At the same time trends in privatization of firms, technology ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Do credit ratings impact the cost of debt for European firms 

   Mäkitalo, Aaro (27.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   This study contributes to the nearly non-existent European unrated bond pricing literature by examining whether credit ratings impact credit spreads of European corporate bond issuances and consequently, the issuers’ cost ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Managing Sociocultural Integration in Cross-Border Acquisitions : A Single Case Study 

   Vapola, Vilma (30.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Recent advances in mergers and acquisitions (M&A) research have shown that sociocultural factors play a critical role in determining M&A outcomes. Nonetheless, the key determinants of a successful sociocultural integration ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Influencer Marketing During the Internationalization of SMEs 

   Leskinen, Lotta (28.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   As consumers are spending more and more time on social media and becoming increasingly skeptical of brand-generated advertising, companies have begun to turn to social media influencers to disseminate brand messages on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisvaiheen markkinointi : Positiivisen mielikuvan ja asiakasarvon luominen 

   Aspfors, Markku (08.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä pro gradu -tutkielmassa on tutkittu vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisvaiheen markkinointia. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa ymmärrystä siihen, millä ehdoin positii-vista mielikuvaa ja asiakasarvoa voidaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vuokralaissuhteiden johtaminen kauppakeskuksissa: pop-up-myymälät arvonluojana 

   Hopponen, Fanny (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Suomessa on valmistunut viime vuosien aikana nopeaan tahtiin uusia kauppakeskuksia ja kilpailu vuokralaisista on lisääntynyt. Myös digitalisoituminen on vaikuttanut kauppakeskusten toimintaan, sillä kuluttajien ostokäyttäytyminen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Onko älykäs sopimus oikeudellinen sopimus jo nyt vai vasta tulevaisuudessa? 

   Rinne, Eveliina Lyydia (23.04.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielman kirjoittamishetkellä älykäs sopimus on vasta nouseva ilmiö, mutta se on siitä huolimatta jo suuria odotuksia herättävä uusi disruptiivinen innovaatio maailmanlaajuisesti. Älykäs sopimus on uudenlainen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Viestintäverkoston rakenneanalyysi : Case Tampereen Kauppahalli 

   Kokki, Tiina Kaarina (06.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän työn tavoitteena on datan visualisoinnin keinoin tuoda esille pienyrittäjien välisen viestintäverkoston rakenteelliset tekijät ja niiden vaikutukset tiedonkulkuun ja verkoston toimijoiden rooleihin. Tutkimuskohteena ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.