"yritysvastuu" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Suomalaisten kasvuyritysten yritysvastuu 

   Hautala-Kankaanpää, Tuire (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritysvastuun merkitys on lisääntynyt sekä Suomessa että kansainvälisesti tarkasteltuna. Monet aiheeseen liittyvät tutkimukset keskittyvät kuitenkin suurten tai keskisuurten yritysten yritysvastuuseen, minkä vuoksi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • The role of employees in implementing corporate responsibility-the critical role of communication 

   Salo, Aleksandra (29.04.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää työntekijöiden roolia yritysvastuun toteuttajina. Aihetta lähestytään selvittämällä, miten yrityksen sisäinen viestintä vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon toteuttaa yritysvastuuta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vastuullinen henkilöstöjohtaminen hoiva-alalla: Sidosryhmänäkökulma 

   Olsen, Elisa (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vastuullinen henkilöstöjohtaminen on noussut 2010-luvulla tutkijoita ja yritysmaailmaa kiinnostavaksi henkilöstöjohtamisen osa-alueeksi. Vastuullisen henkilöstöjohtamisen käsite on kuitenkin varsin tuore, eikä sille ole ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhteiskuntavastuun yhteys yrityksen kannattavuuteen 

   Repo, Julius (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhteiskuntavastuu ja yritysten osallisuus yhteiskunnassa on kehittynyt jo vuosisatojen ajan. Tänään elämme aikaa, jossa yritykset ottavat osaa yhteiskuntavastuun kantoon. Sidosryhmät ovat yrityksen toiminnan keskiössä ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ympäristövastuullisen brändi-identiteetin koettu autenttisuus : Case Oatly 

   Paatsalo, Ina (2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Yhä useampi brändi tunnistaa ilmastonmuutoksen ja sen torjunnan vaikutukset brändinsä asemaan sekä tulevaisuuskestävyyteen. Tämän myötä yritysvastuusta, varsinkin ympäristövastuullisuudesta, on muodostunut merkittävä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yritysvastuun vaikutus kannattavuuteen eurooppalaisissa listayhtiöissä 

   Ylikoski, Jonna (07.04.2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia yritysvastuun ja kannattavuuden välistä yhteyttä yritysvastuun eri osatekijät huomioiden. Yritysvastuu on tärkeä edellytys kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa toteutettaessa, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yritysvastuun vaikutus tuloksen laatuun 

   Myllymäki, Henna-Reetta (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritystoiminnan vastuullisuuteen on alettu maailmanlaajuisesti kiinnittää yhä enemmän huomiota. Yritysten eri sidosryhmät, osakkeenomistajista koko yhteiskuntaan, pitävät yritysvastuuinformaatiota tärkeänä osana käsitykselleen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.