"yritysten väliset suhteet" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Kahdenväliset adaptoitumiset yritysverkostoissa - syyt, muodot ja vaikutukset 

   Koski, Tiia (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella adaptoitumisia kolmessa eri yhteistyösuhteessa ja pyrkiä tuomaan esiin adaptoitumisiin liittyvää uutta tietoa. Tutkitaan, miten ja miksi yritykset ovat adaptoituneet toistensa kanssa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.