"yrityksen suorituskyky" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Johdon omistuksen vaikutus yrityksen suorituskykyyn 

   Peiponen, Maija (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten yritysjohdon omistus vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn. Tutkimuksessa tarkastellaan johdon omistuksen ja yrityksen suorituskyvyn välistä suhdetta aikaisempien tutkimusten ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Johdon optioiden vaikutus yrityksen suorituskykyyn 

   Järvinen, Henriikka (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko johdon optioilla vaikutusta yrityksen suori-tuskykyyn. Aikaisempien tutkimustulosten perusteella ei ole päästy täydelliseen yhteis-ymmärrykseen siitä, miten nämä kaksi tekijää ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Toimitusjohtajan vaihtumisen vaikutus yrityksen suorituskykyyn 

   Kanervo, Lura (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää yrityksen suorituskykyä kannattavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta toimitusjohtajan vaihtumisen ympärillä. Tavoitteena on myös esitellä vaihdokseen johtavia syitä ja sen seurauksia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.