"yhdenvertaisuus" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • henkilöturvallisuusselvitykset ja henkilöturvallisuusselvityksen kohteena olevan oikeusturva 

   Oksman, Emilia (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman aihepiirinä ovat henkilöturvallisuusselvitykset ja henkilöturvallisuusselvityksen kohteena olevan oikeussuojakeinot. Henkilöturvallisuusselvitysten tarkoituksena on selvittää virka- tai työsuhteeseen hakeutuvan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • “Kommariämmien vähemmistövikinää”. Nimittelyn suhde vihapuheeseen ja syrjintään 

   Nieminen, Tuukka-Tapio (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena oli verkossa esiintyvä eri ihmisryhmiin kohdistuva nimittely. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää naisista ja vähemmistöistä käytettyjen nimitysten suhdetta vihapuheeseen ja syrjintään. Tarkasteltavaksi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Liikkumisvapauden yhdenvertaisuus EU:ssa: Euroopan ihmisoikeussopimuksen asema ja vaikutus integraatiossa 

   Yli-Torvi, Satu (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhteiskunta on muuttunut kulttuurillisesti; perhesuhteet ovat moninaistuneet ja monikansallistuneet. Ihmiset liikkuvat enemmän ja muutoksesta on tullut pysyvää. Integroitumisen laajentumisten ja syventymisten jälkeen yhä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Oikeus maksuttomaan perusopetukseen perusoikeutena 

   Varis, Johanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Maksuton perusopetus on merkittävä perusoikeus, josta on säädetty Suomen perustuslain 16.1 §:ssä subjektiivisena oikeutena. Maksuttoman perusopetuksen merkittävyyteen yhteiskunnassa ovat vaikuttaneet sen tärkeä asema jo ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vajaakuntoinen työsuhteessa 

   Peitso, Seija (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman kohteena ovat vajaakuntoisten henkilöiden työsuhteiden erityiset vastuut ja velvollisuudet. Työlainsäädännön pääasiallisena tehtävänä ja lähtökohtana on heikomman osapuolen eli työntekijän suojeleminen. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdenvertaisuuden toteuttaminen esimiestyön keinoilla: Esimerkki tapauksena Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikkö. 

   Välimäki, Emma (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa tutkitaan esimiesten keinoja toteuttaa yhdenvertaisuutta henkilöstöjohtamisessa. Case organisaationa on Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikkö. Turvapaikan hakijoiden suuri lisääntyminen vuonna 2015 sai ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Yhdenvertaisuus sosiaalipalveluissa. Valtion ohjelmaohjaus yhdenvertaisuuden edistäjänä 

   Uura, Maija (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomalaisessa sosiaalipalvelujärjestelmässä pidetään yhdenvertaisuutta tärkeänä asiana. Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntymisen sekä sosiaalipalveluiden ja niihin liittyvän lainsäädännön uudistusten myötä yhdenvertaisuuden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.