"ydinosaaminen" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Brandin strateginen johtaminen 

   Heino, Karo (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli tutkia case-yritysten brandin johtamisen tasoa ja pyrkiä kuvaamaan sekä vertailemaan mahdollisimman tarkasti niiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Tarkoituksena oli kuvata ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osaamisen strateginen arviointi ja osaamisstrategian luominen 

   Keski-Kasari, Hanna (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yrityksissä on yleisesti tunnistettu henkilöstön osaaminen tärkeäksi keinoksi varautua tulevaisuuteen ja varmistua kilpailukyvystä. Tunnistetusta tahtotilasta huolimatta, osaamiseen panostaminen voi jäädä tavoitetasolle ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tuotekehityksen ulkoistaminen 

   Niemi, Toni (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Ulkoistaminen on tällä hetkellä yksi liiketoiminnan puhutuimmista trendeistä. Siihen liittyy paljon pelkoja, vaikka useimmat tuoreet tutkimukset puhuvat sen puolesta. Ulkoistamalla osan toiminnoistaan yritys voi paremmin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tuottavuutta osaamista johtamalla: Tapausesimerkkinä työhallinto 

   Sivonen, Outi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työn tuottavuuden lisääminen on tällä hetkellä yksi merkittävimmistä mahdollisuuksista lisätä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä muihin valtioihin verrattuna ja turvata Suomen talouskasvu. Työn tuottavuuden ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.