"ydinkompetenssi" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Osaamisen strateginen merkitys asiakaskohtaamisessa 

   Pisilä, Sara (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen aiheena on tiedon ja osaamisen johtaminen asiantuntijapalveluita myyvässä palveluorganisaatiossa. Kohdeyrityksen ydinosaaminen on asiakasrajapinnassa tapahtuvaa asiakaskohtaamistilanteita, joissa myyjän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.