"work-life balance" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Flekspatriaattiuden rikastava vaikutus työn ja yksityiselämän yhteensovittamisessa 

   Luoma, Heli (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Organisaatioiden kansainvälistyminen merkitsee yhä enenevässä määrin työntekijöiden lähettämistä ulkomaille työtehtäviä hoitamaan. Perinteisesti tähän on vastattu ekspatriaattiudella, mutta tilalle on tulossa joustavampi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.