"vähittäiskauppa" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Itsensä johtaminen johtamisen ydinelementtinä 

   Valtonen, Teija (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Itsensä johtamisen merkitys on huomattu vasta viime aikoina organisaatiorakenteiden muuttuessa ja kilpailun kiristyessä. Vastuuta on alettu siirtämään organisaatioiden joka tasolle ja yksilötasolta lähtevä oman itsensä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Puutarhakaupan kilpailurakenne ja kilpailukäyttäytyminen 

   Isomaa, Mari (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida puutarha-alan rakenteellista ja toiminnallista dynamiikkaa Suomessa. Tutkielman pyrkimyksenä on rakentaa kuva toimialan toimijoista ja kilpailusta sekä saada selville liiketoiminnan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Toiminnanohjausjärjestelmän vaikutus päivittäistavarakaupan tuoton hallintaan ja kannattavuuteen 

   Huhtala, Petteri (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Myyntikatteen hallinta ja onnistunut hinnoittelu ovat kannattavan vähittäiskaupan edellytyksiä. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat nykyään hyvin yleisiä myös päivittäistavarakaupan yrityksissä. Niiden avulla pyritään suoraan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Toimintolaskentajärjestelmän kehittäminen vähittäiskauppaketjulle: Case -Tradeka Oy 

   Ihanamäki, Sanna (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa kehitetään ketjumaisen liiketoiminnan huomioonottava toimintopohjainen kustannuslaskentajärjestelmä. Järjestelmä toteutetaan kohdeyritykselle kahden pilottitoimipaikan avulla keskittyen sen soveltamiseen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • VAASAN MUUTTUVA VÄHITÄISKAUPPA mikä muuttuu? tarkastelussa kolme toimialaa 

   Höykinpuro, Esa (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen lähtökohtana toimii ajatus siitä, että Vaasan vähittäiskauppa tulee muuttumaan voimakkaasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Alueen vähittäiskaupassa on tällä hetkellä käynnissä merkittävä muutosprosessi, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Valmentava esimiestyö: Tilannejohtamista vähittäiskaupassa 

   Rautio, Maarit (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen kohteena olevaa valmentavaa esimiestyötä tutkitaan vähittäiskaupan alalla, missä esimiehen työ on päivittäistä toimintaa yhdessä alaisten kanssa. Vähittäiskauppa on Market-toimialalle kuuluva osa, jossa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisvaiheen markkinointi : Positiivisen mielikuvan ja asiakasarvon luominen 

   Aspfors, Markku (08.05.2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä pro gradu -tutkielmassa on tutkittu vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisvaiheen markkinointia. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa ymmärrystä siihen, millä ehdoin positii-vista mielikuvaa ja asiakasarvoa voidaan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.