"vähimmäisvaatimus" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Laatukriteerien asettaminen julkisissa hankinnoissa 

   Koskiniemi, Antti (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan julkisilla varoilla hankittavia palveluja, tavaroita ja julkisilla varoilla teetettäviä rakennusurakoita. Julkisia hankintoja sääntelee laki julkisista hankinnoista (348/2007). Hankintalakia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.