"odotuskuilu" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Tilintarkastuksen odotuskuilu - kyselytutkimus kolmelle sidosryhmälle 

   Merontausta, Marko (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoite on selvittää eroavatko tutkielmaan valittujen kolmen sidosryhmän näkemykset tilintarkastuksesta ja tilintarkastajan roolista tilintarkastajien lakisääteisestä toimenkuvasta, eli esiintyykö valittujen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • TILINTARKASTUKSEN ODOTUSKUILU - YRITYSJOHDON NÄKEMYKSET TILINTARKASTUKSESTA 

   Einola, Sanna (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on perehtyä tilintarkastuksen odotuskuiluongelmaan ja toteuttaa pienimuotoinen tutkimus aihepiiristä. Tilintarkastuksen odotuskuilua havaitaan tilintarkastuksen ja sen sidosryhmien välillä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Tilintarkastuksen odotuskuilu Suomessa 

   Ant-Wuorinen, Maija (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli tutkia odotuskuilun esiintymistä Suomessa. Odotuskuilulla tarkoitetaan tilintarkastajan ja tilinpäätösinformaation käyttäjän välistä näkemys- tai uskomuseroa esimerkiksi liittyen tilintarkastajan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.