"odottamaton osaketuotto" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • OSINKOILMOITUKSEN VAIKUTUS KASVU- JA ARVO-OSAKKEIDEN TUOTTOIHIN 

   Iso-oja, Minna (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoitus on testata osinkoilmoituksen vaikutusta kasvu- ja arvo-osakkeiden tuottoihin Helsingin ja Lontoon arvopaperipörsseissä. Tarkasteluajanjaksona ovat vuodet 1998–2005. Tutkimukseen valitaan erikokoisia ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.