"maahanmuuttaja" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Maahanmuuttajat kuntien verkkopalvelujen kohderyhmänä 

   Laukkanen, Satu (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka kunnat huomioivat maahanmuuttajat www-sivuillaan ja näin edistävät heidän kotoutumistaan. Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehittymistä, jonka päämääränä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.