"jatkuva parantaminen" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen osatekijät sekä ydin- ja liiketoimintaprosessien määrittelyt osana yrityksen toiminnan kehittämistä 

   Möttönen, Nora Anna Adina (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkielma on tehty Oy Escarmat Ltd:lle toimeksiantona. Työn tarkoituksena on selvittää yrityksen prosessien tila sekä muodostaa ydinprosessikuvaukset yrityksen toimialaan ja tavoitteisiin peilaten. Työn tarkoituksena ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • LAADUN PARANTAMINEN ORGANISAATION SISÄISISSÄ PROSESSEISSA 

   Leppiniemi, Jari (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Laatu on nykyisin merkittävä tekijä yritysten kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Tarjottujen tuotteiden ja palveluiden on vastattava täysin asiakkaiden vaatimuksiin ja yritysten on jatkuvasti kiinnitettävä tähän huomiota. Tämän ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • LEAN-toimintatavan kehitys tuotantoprosessissa 

   Ketonen, Mikko (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yritysten on luotava entistä parempia ja tehokkaampia tapoja tuottaa tuotteitaan. Tuotteiden laatu tulee varmistaa jokaisessa tilanteessa. Tehokkuuden parantamiseksi haetaan uusia ideoita ja menetelmiä jatkuvan parantamisen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • VISUAALINEN JOHTAMINEN Case Vacon Oyj 

   Hannus, Heidi (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Uusien ajatusten, näkökulmien ja toimintatapojen etsiminen on nykypäivää. Menestyvä organisaatio ei voi pysähtyä paikoilleen ja pitää vanhoista toimintatavoista kiinni, vaan sen tulee pyrkiä jatkuvaan kehittymiseen. Jatkuva ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.