"jaksotus" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Osingonjaon vaikutus tuloksentasaukseen suomalaisissa pörssiyhtiöissä 

   Myllymäki, Riikka (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä tutkielmassa tarkasteltiin osingonjaon ja tuloksentasauksen yhteyttä suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Tarkoituksena oli tutkia, vaikuttavatko osingonjako ja osingonjakopolitiikka tuloksentasaukseen. Aikaisemmat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.