"jaettu näkemys" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Asiakkuuksienhallintastrategian implementointi Case Yritys X 

   Järvinen, Antti (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena selvitetään niitä asioita, joita on huomioitava implementoitaessa asiak-kuuksienhallintastrategiaa, jossa yhdistyvät CRM-järjestelmän käyttöönotto ja suhdejohtaminen. Tutkimus on tehty ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.