"Yhdenvertaisuus (YSA)" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Lasten subjektiiviset oikeudet: Erityisesti oikeus päivähoitoon ja perusopetukseen 

   Heimonen, Piia (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Subjektiivisena oikeutena turvatut päivähoito ja maksuton perusopetus ovat lasten hyvinvointipalveluita. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon on jokaisella alle kouluikäisellä lapsella ja siitä säädetään päivähoitolaissa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.