"Y-sukupolvi" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • "Ei pelkästään rahasta" Y-sukupolven organisaatiositoutuminen muuttaa työelämää 

   Mäkelä, Esa (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Y-sukupolven organisaatiositoutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Saatuja tuloksia peilataan Meyerin & Allenin (1991) kolmen komponentin sitoutumismalliin. Lisäksi tässä tutkimuksessa selvitetään ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kannusta, innosta ja valmenna!Esimiesten ja alaisten näkemyksiä y-sukupolven johtamisesta 

   Linna, Kirsi (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Y-sukupolvi tuo työelämään uudenlaisia haasteita. Esimiestyö keskittyy uuden sukupolven myötä yhä enemmän työntekijöiden asenteiden, motivaation sekä työn mielekkyyden ylläpitämiseen liittyviin asioihin. Y-sukupolven myötä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMINEN JA Y-SUKUPOLVEN HOITAJIEN SITOUTUMINEN TYÖYHTEISÖÖN 

   Valtari, Ulla-Maria (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä sosiaali- ja terveyshallintotieteen pro gradu -tutkielma käsittelee Y-sukupolven nuorten käsityksiä vuorovaikutteisesta johtamisesta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta nuorten sitoutumisessa työyhteisöön ja työpaikkaan. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • X- ja Y-sukupolvien luovuuden johtaminen 

   Mäkinen, Elina (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on syventää ymmärrystä luovuudesta ja luovuuden johtamisesta organisaatioissa X- ja Y-sukupolvien näkökulmasta. Tässä tutkielmassa X-sukupolvella tarkoitetaan vuosina 1961–1980 syntyneitä ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Y-sukupolven kokemuksia työuupumuksesta 

   Hietamäki, Satu (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työuupumus on valitettavan yleistä nykypäivän työelämässä. Sillä voi olla työntekijälle todella ikäviä seurauksia, mutta myös organisaatiot kärsivät, jos niiden tärkein voimavara, henkilöstö, uupuu. Hyvinvoiva henkilöstö ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Y-sukupolven naisjohtajat: Urapääoman rakentuminen 

   Anttila, Salla (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena ovat Y-sukupolven naisjohtajat (syntyneet 1980–1999). Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten Y-sukupolven naisjohtajien urapääoma rakentuu, mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Y-sukupolven sitoutuminen organisaatioon - Arvojen asettamat haasteet johtamiskäytännöille 

   Järvinen, Salla (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Y-sukupolven arvot ja sen sitoutuminen organisaatioon on aiheena ajankohtainen sen vuoksi, että se on edeltäviin sukupolviin verrattuna arvostuksiltaan merkittävästi erilainen, ja sen mukaantulo työelämään suurena sukupolvena ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.