"Laatujohtaminen" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Imago ja palvelukuva laatujohtamisen tukena Case Kokkolan Terveyskeskus 

   Koski , Sisko Hannele (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Laatujohtaminen ja hyvä imago ovat tänä päivänä kilpailuetu julkisen sektorin palveluntuottajille. Imagolla on suuri merkitys valittaessa palveluntuottajaa ja sillä on myös vaikutusta siihen, minkälaiset ennakkoasenteet ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • PROSESSIJOHTAMISEN JA LAADUNHALLINNAN MERKITYS PIENYRITYKSEN MENESTYKSESSÄ 

   Pouhula, Henri (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma tehdään toimeksiantona Vaasalaiselle elintarvikealan pienyritykselle. Tutkielmassa tarkastellaan yrityksen laatujohtamista prosessien näkökulmasta ja vastataan kysymykseen, mikä merkitys prosessijohtajuudella on ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.