"Laatu" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • Elisa Oyj:n kyky kohdata strtegisesti tärkeimmän asiakassegmentin laatuodotukset 

   Elovaara, Riikka (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tavoite on tutkia, pystyykö Elisa Oyj ja sen Yritysasiakkaat yksikkö kohtamaan strategisesti tärkeimmän asiakassegmentin laatuodotukset. Tutkimuksessa selvitetään asiakkaiden laatuodotukset ja ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • EPÄONNISTUNUT LAATUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

   Rinta-Rahko, Sanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sosiaali- ja terveyspalveluiden sidosryhmät ovat ruvenneet vaatimaan palveluiden tuottajilta järjestelmällistä laadun kehittämistä ja seurantaa sekä kykyä osoittaa palveluiden laatu niiden käyttäjille ja rahoittajille ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Huonekalutehtaan laadunhallintajärjestelmän ohjedokumentaatio 

   Tarkka, Topi (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tehdä ISO 9001 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmän ohjedokumentaatio huonekalutehdas Oy Jurva Network Ltd:lle (Junet). Pro gradu -tutkielma kuului yhtenä osana Vaasan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • LAATUJOHTAMINEN JA ORGANISAATION YDINPROSESSIT: Resurssiriippuvuusnäkökulma 

   Mattila, Kalle (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Jatkuvasti kasvava julkinen sektorimme tulee olemaan nyt ja lähitulevaisuudessa jatkuvien leikkausten ja leikkausuhkien kohteena, kun yritämme tasapainottaa valtiontaloutta velkaantumista vastaan. Samalla julkisen sektorimme ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Materiaalitarkastustoiminnon luominen tuotantoyritykselle – Case Vacon 

   Mäkelä, Tommi (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämä tutkielma on saatu toimeksiantona Vacon Oyj:ltä. Tutkielmassa pyritään hahmottamaan, miten komponenttilaatuun liittyviä ongelmia voitaisiin vähentää sisääntulotarkastustoiminnan avulla. Tarkoituksena on myös selvittää ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Ulkoistetun palkanlaskennan laatu 

   Lundström, Ulla (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää onko palkanlaskennan laadussa eroa ennen ulkoistamista ja sen jälkeen. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää millaista ulkoistettu palkanlaskenta on laadultaan. Kirjallisuuskatsauksessa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.