"ABC-analyysi" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)

  • ABC-analyysi yrityksen työkaluna 

   Wilamo, Hanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu-työn teoriaosuus käsittelee varastonhallintaa ja materiaalinohjausta valmistavan tuotannon näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan ABC-analyysin käyttöä, sen sovelluksia ja sovelluskohteita. Yrityksessä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ABC-analyysin hyödyntäminen materiaaliohjauksessa 

   Haapasaari, Jutta (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu – tutkielman teoriaosuus käsittelee materiaaliohjausta ja varastonhallintaa valmistavan tuotannon näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan ABC-analyysin käyttöä ja sen hyödyntämistä materiaaliohjauksessa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ABCDE-XY- ANALYYSIN HYÖDYNTÄMINEN 

   Järvimäki, Hannu (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää moniulotteisen nimikeluokittelun soveltumista Rautaruukki Oyj:n teräspalvelukeskusten raaka-aineiden materiaalinhallintaan. Kirjalli-suusosassa tarkastellaan materiaalienhallinnan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Logistiikkakustannusten optimointi 

   Tapola, Jussi (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa selvitettiin kohdeyrityksen, ABB Oy, Low Voltage Systems -yksikön logistiikkakustannusten optimointivaihtoehtoja. Tavoitteena oli vähentää 25 % logistiikkakustannuksia vastaanottojen ja varastoinnin suhteen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Varastoon sitoutuneen pääoman vähentäminen: Case Paccor 

   Turunen, Tatu (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää keinoja, joiden avulla kohdeyrityksen varastoon sitoutunutta pääomaa voitaisiin saada vähennettyä. Tutkielmassa käytettävä aineisto koostuu kohdeyrityksen raaka-aine- ja pakkausmateria ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.